Om Fagus Bogføring

Kenneth Lindholm Petersen

Jeg er uddannet revisorassistent og engroshandelsassistent. Jeg har arbejdet med bogføring og regnskab i mere end 25 år, og det har været min hovedbeskæftigelse siden 1997.

Jeg har arbejdet for virksomheder, som har haft alt fra 1 til 300 ansatte.

Det, at jeg har både en regnskabs- og handelsmæssig uddannelse, gør at jeg har en god forståelse for den samlede virksomheds drift og forstår sammenhængene i de processer, som binder virksomheden sammen.

Jeg kan med andre ord agere sparingspartner for ledelsen, hvis dette ønskes.

For mig er bogholderiarbejdet ikke kun et spørgsmål om at komme frem til et årsresultat til regnskabet.

Bogholderiarbejdet er lige så meget en controllingopgave, hvor regnskabsposter analyseres, sammenlignes og bearbejdes til gavn og bevidsthedsgørelse overfor relevante medarbejdere og ledelse.

Regnskabsføring – høj kvalitet og specifikationsgrad

Min ide med mit arbejde er at udføre det i en sådan kvalitet og specifikationsgrad, at periode- og årsregnskab samt delrapporteringer kan bruges som arbejdsredskab til gavn for den daglige drift. Her er en oversigt over de områder, som jeg kan administrerer og bistå som bogholder og regnskabfører.

 • Almindelig bogføring af finansbilag
 • Debitor- og kreditorstyring
 • Likviditetsstyring
 • Projektstyring
 • Lagerstyring
 • Budgettering og budgetopfølgning
 • Perioderegnskaber
 • Anlægskartotek
 • Kreditorbetalinger
 • Klargøring til regnskab/revision
 • Indberetning og afregning af moms
 • Indberetning til Intrastat
 • Indberetning til Danmarks Statistik
 • Løn- og personaleadministration
 • Diverse afstemningsopgaver

Bogholder og regnskabfører on demand

Det er min bedste overbevisning, at en virksomhed får et bedre resultat, også på bundlinjen, hvis virksomhedens medarbejdere fokuserer og målretter deres ressourcer på de opgaver, hvor de har deres kompetence, og lade andre løse de opgaver, hvor de er mindre stærke. Det gælder også indenfor regnskabføring og bogholderi.

Jeg udfører helst mit arbejde hos mine kunder, men kan godt sidde på kontoret hjemme, når det handler om at løse regnskabsmæssige opgaver for mindre firmaer.

Har mine kunder ikke eget regnskabsprogram, medbringer jeg egen computer, hvorpå jeg har licens til at oprette og føre kunders regnskab i programmet Uniconta.

Laptop computer